JUPOL Junior

Високопокривна перива боја за детски соби

Опис

JUPOL Junior е еколошка високоперива внатрешна боја. Наменета е пред сe за декоративна обработка на ѕидови во детски соби, игротеки, училници и слични простории во домот, во градинки и во училишта. Препорачуваме употреба на Jupol Junior ваљак.

Својства

  • широка палета на готови нежни пастелни нијанси;
  • едноставно нанесување;
  • пареопропусна;
  • високо отпорна на мокро чистење со универзални средства за чистење;
  • висока покривна моќ(обично е доволен еден нанос при обновувачко пребојување);
  • исклучително ниска содржина на лесно испарувачки органски материи.

Детали

Подготовка и нанесување 
ВалјакАлатот го чистиме со вода

Потрошувачка

125 ml/m2  еден нанос на измазнета или фино рапава подлога.

Амбалажа

Канта 2.50 l

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Документи

Својства 
Ecolabel
m2
0 l

Дали сте знаеле?

JUPOL Junior е прва боја на словенскиот пазар, која доби европски еколошки сертификат Ecolabel, таканаречено еколошко »цветно лого«, што е доказ дека во односот кон животната средина се постигнати највисоки стандарди. Еколошкото цветно лого е сертификат на којшто европските потрошувачи сe повеќе му веруваат.

Бојата JUPOL Junior исто така се гордее и со националната награда за »производ не штетен по околината за 2011 година« во Словенија.

Напомена: нијансите на екранот се од информативен карактер и може да одстапуваат од вистинската нијанса

Спремни нијанси 
JUPOL Junior Sunrise
JUPOL Junior Sunset
JUPOL Junior Princess
JUPOL Junior Missy
JUPOL Junior Ice Blue
JUPOL Junior Spring

Напомена: нијансите на екранот се од информативен карактер и може да одстапуваат од вистинската нијанса

Jub Design Studio

Пристап

Тон карта

Погледјате
Ви препорачуваме 
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk