Алги и мувла на фасадните површини

Имате потешкотии со алгите и мувлата на фасадата? Заштитете ја и осигурете ја својата фасада, а воедно и продолжете и го животниот век!

Проблем

Системско решение во 4 чекори

Алги и мувла на фасадните површини

  1. Чистење и перење на површините под висок притисок
  2. Дезинфекција со ALGICID-om Plus.
  3. Нанесување на микроармиран основен премаз REVITAL Primer NG.
  4. Боење со микроармирана фасадна боја REVITALCOLOR.
 
 
Системските решенија се од информативен карактер. За повеќе информации т.е за решавање на конкретен пример јавете се во нашата техничка служба.
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk