JUBIZOL Mineral Finish Т

Минерален пердашен декоративен малтер со гранулација 2.0

Опис

Jubizol Mineral Finish Т е направен на основа на бел цемент, хидрирана вар, минерални полнила и други додатоци. Наменет е за декоративна заштита на фасадни и внатрешни ѕидни површини. За нанесениот малтер е карактеристично рамномерна зрнеста површина.

Својства

  • висока пареопропусност;
  • висока цврстина;
  • добро прифаќање на подлогата;
  • отпорност на атмосферски влијанија;
  • бела боја (површината може да се пребои со фасадните бои Revitalcolor AG или Revitalcolor silicate).

Детали

Подготовка и нанесување 
ГлетаркаПиштол за прскањеАлатот го чистиме со вода

Потрошувачка

2,6 kg/m2

Амбалажа

Вреќа 20 kg.

 

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Својства 
JUBIZOL - Energy saving system
m2
0 kg
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk