Производи за декоративна обработка со специјални ефекти

Листа на производи за декоративна обработка на внатрешни ѕидни површини

DECOR Glamour

DECOR Glamour

DECOR Glamour

Покривна металик ѕидна боја

DECOR Marmorin

DECOR Marmorin

Декоративен кит

DECOR Marmorin Shine

DECOR Marmorin Shine

DECOR Marmorin Shine

Заштитен восок

DECOR Perla

DECOR Perla

DECOR Perla

Декоративен гел

DECOR Acrylcolor

DECOR Acrylcolor

DECOR Acrylcolor

За декоративна обработка на екстериери и интериери

DECOR Relief Base

DECOR Relief Base

DECOR Relief Base

Декоративна маса за израмнување

DECOR Antique

DECOR Antique

DECOR Antique

Силикатна лазурна боја

DECOR Beton look

DECOR Beton look

DECOR Beton look

За да се постигне изглед на модерeн суров бетон

DECOR Decoral

DECOR Decoral

Внатрешен декоративен малтер

Bavalit

Bavalit

Декоративен малтер

DECOR Blackboard paint

DECOR Blackboard paint

DECOR Blackboard paint

Боја врз која се пишува со креда

DECOR Primer (smooth)

DECOR Primer (smooth)

DECOR Primer (smooth)

Високопокривен бел основен премаз

DECOR Desert

DECOR Desert

Декоративна боја со изглед на пустински песок

DECOR Crystals

DECOR Crystals

DECOR Crystals

Сребрени декоративни светки како додаток во DECOR Crystal

DECOR Delight

DECOR Delight

DECOR Delight

Декоративна боја со ефект на преливање

DECOR Magnetic base

DECOR Magnetic base

DECOR Magnetic base

Маса за израмнување со магнетен ефект

DECOR Crystal

DECOR Crystal

DECOR Crystal

Декоративна боја со сјаен ефект

DECOR Magnetic paint

DECOR Magnetic paint

DECOR Magnetic paint

Боја со магнетен ефект

DECOR Primer (fine quartz)

DECOR Primer (fine quartz)

DECOR Primer (fine quartz)

Бел основен премаз со ситен кварцен песок

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk