Jubocid

Средство за спречување на појава на ѕидна мувла

Опис

Jubocid е водена суспензија на фунгицидни материи, која како додаток на внатрешните ѕидни дисперзни бои (JUPOL, JUPOL BRILJANT, JUPOL GOLD, JUPOL LATEKS) ефикасно го спречува односно го забавува растот и развојот на повеќето најраспространети ѕидни мувли и други микроорганизми. Производот може да се користи само како превентивен фунгициден додаток на боите и не делува како средство за дезинфекција на веќе заразените ѕидни површини.

Својства

  • ефикасно превентивно средство за попречување на раст и развојна повеќето ѕидни мувли и микроорганизми

  • матна водена суспензија.

Детали

Подготовка и нанесување 
Да не дојде во контакт со рацете и очитеАлатот го чистиме со вода

Потрошувачка

max. 75 ml/l дисперзна боја;

Амбалажа

Пластично шише 500 ml

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Документи

Jubocid - tehnični list(pdf , 167.28 KB)
Jubocid - varnostni list(pdf , 168.61 KB)
m2
0 l
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk