Вградување на хидроизолација

Во приложената брошура, покрај општите податоци, ќе најдете и детали за постапката на вградување со детално опишани примери за вградување:

  • Хидроизолација и вградување на керамички плочки во бањи; 
  • Хидроизолација и заштита на балкони или тераси;
  • Потпорни ѕидови;
  • Заштита на бетонски огради.

 

За техничка помош, на располагање е Стефановски Кузман: kuzman.stefanovski@jub.com.mk , 0038971 228 161

 

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk