ЗИМСКА МИСТИКА

Но, во зима, природата навистина го одзема здивот; просторите за живеење, сепак, се одвоени од тоа цело време, и затворени во внатрешноста ја задржуваат топлината и домашноста.

Покрај горчливите бои на миризливиот жар, домот во зима е омекнат со меки текстури од (вештачко) крзно и грубо третирано дрво.

   

   

   

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk