JUBIZOL Strong fix

Дополнително микроармирано цементно лепило

Опис

JUBIZOL Strong fix е дополнително микроармирано лепило кое во комбинација со останатите компоненти на Jubizol системот е отпорен на удари од град. Се употребува за лепење на изолациски плочи и за правење на основен малтер на пооптоварени фасадни површини со минимални кровни стреи.

Својства

  • отпорен на удари од град во систем со JUBIZOL Strong;
  • за лепење и за правење на основен малтер во JUBIZOL FASADА (EPS плочи, цврсти плочи и ламели од минерална волна), XPS плочи;
  • супер еластичен;
  • дополнително микроармиран;
  • високо пареопропусен;
  • сива боја.

Детали

Подготовка и нанесување 
ГлетаркаМешањеАлатот го чистиме со вода

Потрошувачка

Лепење: EPS плочи: 3,5 – 5 kg/m2; минерална волна: 3,5 – 5 kg/m2

Основен малтер: EPS плочи: 4,5 kg/m2; минерална волна: 7,0 kg/m2

Амбалажа

Вреќа 20 kg.

 

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Својства 
CE ETAG 004JUBIZOL - Energy saving system
m2
0 kg
Ви препорачуваме 
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk