Поправка на микро пукнатини на фасадата

Освежете ја фасадата и продолжете го нејзиниот живот.  Решение во 3-чекори.

Проблем

Системско решение во 3-чекори

Микро пукнатини на фасадата

  1. Нанесување на премаз  за поправка на пукнатини REVITAL Crack repair.
     
  2. Нанесување на основен премаз REVITAL Primer NG.
  3. Боење со REVITALCOLOR микроармирана-засилена фасадна боја за да ги премости пукнатините со големина на влакно од коса.. 

Имате прашање за нашите експерти?  Кликнете овде

 Системските решенија се информативни. За повеќе информации или  за специфичен случај ,Ве молиме контактирајте со нашите експерти тука.

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk