Плочи од минерална волна

Плочи од минерална волна за контактни фасади

Опис

MW-EN13162-T5-DS(TH)-TR15-WS-MU1,6

Фасадните плочи се наменети за топлинска заштита на надворешни ѕидови во системите на тенкослојните контактни фасади. Плочите се препорачуваат особено за санација на стари објекти.

Својства

 • висока топлинска изолативност;
 • пожарна заштита на објектот;
 • овозможен е проод на водена пареа, и многу добра пареопропусност;
 • добра звучна изолација поради влакнестата структура на материјалот;
 • добра цврстина на раслојување на материјалот;
 • одлични се за санација и сите видови на контактни фасади;
 • сертифицирано од овластен институт од областа на градежни изолации FIW Munchen;
 • системски тест според ETAG 004.

 

Детали

Технички податоци

 • димензија на ламелата: 1200 / 400 mm;
 • дебелина на ламелите: 60 до 200 mm;
 • коефициент на топлинска спроводливост λ: 0,036 W/mK;
 • коефициент на дифузиска отпорност на водена пареа μ: 3,5;
 • класа на запалливост (EN 13501-1): A1;
 • цврстина на истегнување правоаголно на површината: 10 kPa.

 

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Својства 
JUBIZOL - Energy saving system

JUBIZOL Engineering

Пристап
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk