JUBIZOL Decor - Natural stone (природен камен)

Имитацијата на рамно лепен шкрилец  дава во зградата цврстина и е погодна за цокле и други површини од зградата кој  би сакале да истакнете. Тој нуди чувство на ексклузивност, издржливост и моќ.

JUBIZOL DECOR Natural stone
JUBIZOL DECOR Natural stone
JUBIZOL DECOR Natural stone
JUBIZOL DECOR Natural stone
JUBIZOL DECOR Natural stone
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk