Фасадни лепила и малтери за лепење

JUBIZOL EPS lepilna malta

JUBIZOL EPS lepilna malta

Малтер за лепење

JUBIZOL lepilo

JUBIZOL lepilna malta

JUBIZOL lepilna malta

Малтер за лепење

JUBIZOL Lepilna malta winter

JUBIZOL Lepilna malta winter

Лепило и основен малтер

JUBIZOL Strong fix

JUBIZOL Strong fix

Дополнително микроармирано цементно лепило

JUBIZOL Ultralight fix

JUBIZOL Ultralight fix

Дебелослоен малтер за лепење

JUBIZOL Microair fix

JUBIZOL Microair fix

Високо пареопропусен малтер за лепење со природно бела боја

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk