Маси за фугирање

AKRINOL Fugamix

AKRINOL Fugamix

AKRINOL Fugamix

Високоеластична дисперзна маса за фугирање

AKRINOL Fugamass 1-10

AKRINOL Fugamass 1-10

AKRINOL Fugamass 1-10

Прашкаста маса за фугирање

Akrinol Fugalux

Akrinol Fugalux

Маса за фугирање

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk