JUBIZOL Kulirplast 2.0

Акрилен малтер од природно обоен мермер со гранулација 2.0

Опис

Kulirplast 2.0 е направен од природно обоени мермерни камчиња. Наменет е за декоративна заштита на сите видови фино обработени фасадни и внатрешни површини, посебно на цоклиња, а се употрбува и на многу оптоварени внатрешни ѕидни површини во ходници, на скалила и т.н.

Својства

  • типично рамномерен зрнест изглед;
  • висока цврстина;
  • добра отпорност на атмосферски влијанија;
  • долготрајна отпорност од заразување со ѕидни алги и мувла.

Детали

Подготовка и нанесување 
ГлетаркаМешањеАлатот го чистиме со вода

Потрошувачка

4,5 kg/m2

Амбалажа

Канта 25 kg.

 

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

 

Малтерот е направен од природни мермерни зрна, па затоа помеѓу нијансите од поединечни испораки и примерокот од тон картата можат да се јават помали разлики!

Тон карта

Погледјате
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk