JUBIN Metal

Антикорозивна боја за метал

Опис

JUBIN Metal new generation е основна, а воедно и покривна боја за метал, кој се употребува за антикорозивна и декоративна заштита на конструкции и други елементи од челик и железо, внатре и надвор од градежните објекти на пр. огради, челична столарија и покуќнина, челични огради и челични декоративни елементи и т.н.

Во систем со JUBIN Metal primer може да се употреби и на други подлоги како: алуминиум, цинк, бакар.

Својства

 

  • производот не е штетен по околината и корисникот;
  • овозможува употреба директно на р’ѓа, без претходно брусење и пескарење до метален сјај4воедно е и основен и покривен премаз;
  • брзо сушење;
  • погоден за употреба на внатрешни и надворешни површини;
  • едноставно нанесување;
  • особено ниска содржина на високо-испарливи органски соединенија (VOC).

 

Детали

Подготовка и нанесување 
ЧеткаВалјакАлатот го чистиме со вода

Потрошувачка

80 – 100 ml/m2 за секој поединечен слој

Амбалажа

Кантичка 0.65 l, 2,25 l

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Документи

m2
0 l
Нијанси
  • тон карта на JUB
  • спремни нијанси: бела (1001), сребрена  (5005), графитна (5004), темно кафена (8), зелена (6), црна (9);

Jub Design Studio

Пристап

Тон карта

Погледјате
Ви препорачуваме 
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk