ДЕКОРАТИВНА ОБРАБОТКА НА ВНАТРЕШНИ ЅИДНИ ПОВРШИНИ, 16.4.2021

 

Локација: ЗООМ 

Датум: 16 Април 2021 година

⏰ Почеток: 09:30 часот

 Времетраење: 30 минути

 

Агенда:

09:00 - 09:10: Отворање на стручната средба и пријавување - д-р Изток Каменски

09:10 - 09:30:  Презентација на внатрешни декоративните материјали и техники Jub Decor Desert, Decor Crystal, Decor Cashmere, Decor Delight, Decor Glamour, Jupol Trend Glitter - дип. инж.техн. Кузман Стефановски

 

Пријавување на :

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk