Контакти

JUB дооел Скопје

Контакти

Телефон

JUB дооел Скопје 8:00 до 16:00

+389 2 2454 027

JUB Design Studio

+389 2 2454 027

Техничко информативна служба

+389 71 228 162

 

 

 

Лице за контакт

Телефон / e-mail

Директор на продажба

Ѓорѓиоски Роберт

Тел: +389 70 258 588
E-mail: robert.gjоrgjioski@jub.eu

Техничко комерцијален претставник

Стефановски Кузман

Тел: +389 71 228 162
E-mail: kuzman.stefanovski@jub.com.mk

Комерцијален претставник

Лековски
Марјан

Тел: +389 71 212 886
E-mail: Marjan.Lekovski@jub.eu

 

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk