Системски решенија

Алги и мувла на фасадните површини

Имате потешкотии со алгите и мувлата на фасадата?

Боење на бетонски површини

За трајно решение при функционалност и изглед на бетонот, потребно е соодветно да се заштити.

Боење на внатрешни ѕидни површини

Ви го претставуваме системот на производи, кои нудат оптимално решение при боење на внатрешните ѕидни површини.

Боење на фасадни површини

При боење на фасада се употребува основен и завршен премаз. Ви претставуваме различни решенија за боење на фасада,...

Вградување на темели

Вградување на темелите има декоративна и заштитна функција.

Декоративни техники

Сакате внатрешната површина на ѕидот да има уникатен дизајн како врежана кожна површина, кора на дрво, структура на...

Доизолација на фасада

Објекти без и со тенка изолација имаат големи топлински загуби.

Заштита и боење на дрвени површини

Природното дрво е материјал кој е подложен на стареење и разни штетници, затоа е потребно соодветно да се заштити и...

Заштита и боење на метални површини

Металните површини, особено надворешните, поради р ѓосување потребно е соодветно да се заштитат, изгледот на...

Израмнување и мазнење на ѕидни и тавански површини

Целосен изглед на внатрешните ѕидни и тавански површини може да се постигне само доколку пред боењето, или...

Поправка и одржување на фасадата

Ви ги претставуваме некои од најчесто користените решенија за поправка и одржување на фасадите. Многу честа...

Поправка на микро пукнатини на фасадата

Освежете ја фасадата и продолжете го нејзиниот живот.  Решение во 3-чекори.

Решенија за проблематични внатрешни површини

Дали сте во потрага за вистински решенија за ѕидни површини во кујната или бањата или како да се справите со ѕидните...

Санирање на влажни ѕидни површини

Влагата е главен проблем, кој се јавува поради неправилно вградување на хидроизолација. Главни извори се подземната...

Хидроизолација во бањи и санитарни простории

Во бањи и санитарни простории, секојдневно е присутна водата, затоа е потребно овие простории соодветно да се...

Хидроизолација на балкони или тераси

Балконите и терасите се често составен дел од објектот, па затоа добро изведената хидроизолација на тие површини е...

Хидроизолација на потпорни и упорни бетонски ѕидови

Потпорните и упорните ѕидови имаат како функционална, така и естетска функција.

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk