JUBIN Akrilin

Кит за дрво

Опис

Jubin Akrilin ките дисперзна маса за израмнување, и за поправка на површинските грешки и оштетувања на производи од масивно дрво и други слични површини, пред завршната површинска обработка - фино брусење, нанесување на лазури и други премази, или лакирање.

Својства

  • ефикасно ги санира површинските грешки до 3 mm во еден нанос;
  • може да се користи за внатрешна и надворешна употреба, а компатабилен е за системите на водена и алкидна основа;
  • добро прифаќање;
  • едноставно нанесување;
  • еколошки производ;

Детали

Подготовка и нанесување 
ЛопаткаАлатот го чистиме со вода

Потрошувачка

1,0 kg/m2 за еден нанос со дебелина од1 mm

Embaliranje

Пластична туба 150 g,

Канта 750 g, 8 kg

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Документи

Akrilin - tehnični list(pdf , 267.53 KB)
Akrilin - varnostni list(pdf , 74.75 KB)
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk