Безбојни премази за дрво на водена основа

JUBIN Wood impregnation

JUBIN Wood impregnation

Биоциден импрегнатор за дрво

JUBIN Lasur

JUBIN Lasur

Проѕирен премаз за дрво

JUBIN Polyurethane lak gloss/matt

JUBIN Polyurethane lak gloss/matt

Транспарентен дебелослоен лак (сјај, мат) за ентериер

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk