JUBIZOL Microair fix

Високо пареопропусен малтер за лепење со природно бела боја

Опис

JUBIZOL Microair fix е високо пареопропусен малтер за лепење од бел цемент. Се употребува за лепење на изолациски плочи EPS и за изработка на основен малтер во високо пареопропусниот систем JUBIZOL Microair.

Својства

  • природно бела боја;
  • исклучително висока пареопропусност;
  • одлично прифаќање.

Детали

Подготовка и нанесување 
ГлетаркаМешањеАлатот го чистиме со вода

Потрошувачка

За лепење: 3,5 – 5 kg/m2

За основен малтер: 4,5 kg/m2

Амбалажа

Вреќа 20 kg.

 

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Својства 
CE ETAG 004JUBIZOL - Energy saving system
m2
0 kg
Ви препорачуваме 
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk