EPS

Експандиран полистирен (expanded polystryrene или на кратко EPS), кој е познат под името "STIROPOR", на пазарот е присутен уште од 1954 година. »Styropor®» како материјал има исклучителни за топлинско - изолациски (λ =0.041 до 0.032 W/mK) и  механички својства, ниска цена и едноставен за вградување, па затоа многу брзо го освои светот на градежништвото, а денес е еден од најмногу користените материјали во градежништвото за топлотна и звучна изолација. 

Квалитетот на стиропорот многу зависи од суровината, технологијата за производство, контролата на целиот производен процес како и излезна контролата на готовиот производ. За сите овие постапки во компанијата JUB максимално се грижиме, што обезбедува достигнување на највисоките стандарди за квалитет на производите. Квалитетот е под постојан надзор на институциите за сертифицирање. Исклучително е важен и фактот, дека производите да немаат штетно влијание на околината и во целост се рециклираат.

Трговските марки JUBIZOL и EUROTHERM се состојат од високо квалитетни изолациски плочи од експандиран полистирен, кои се одликуваат со:

  • исклучителна топлинска и звучна изолација; 
  • голема заштеда на енергија
  • усогласеност на експандираниот полистирен - EPS со европскиот стандард SIST EN 13163 за употреба од темел до покрив; 
  • постојан и сигурен квалитет на производот, произведен по најмодерна технологија; 
  • едноставно вградување; 
  • не е штетен за околината. 

 

Вид на EPS

JUBIZOL

EUROTHERM

JUB

Фасаден стиропор 

x

x

 

Градежен стиропор со различна цврстина на притисок

 

x

 

Амбалажен и технички стиропор

 

 

x

 

 

 

 

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk