Системски решенија

Боење на внатрешни ѕидни површини

Ви го претставуваме системот на производи, кои нудат оптимално решение при боење на внатрешните ѕидни површини.

Израмнување и мазнење на ѕидни и тавански површини

Целосен изглед на внатрешните ѕидни и тавански површини може да се постигне само доколку пред боењето, или...

Решенија за проблематични внатрешни површини

Дали сте во потрага за вистински решенија за ѕидни површини во кујната или бањата или како да се справите со ѕидните...

Санирање на влажни ѕидни површини

Влагата е главен проблем, кој се јавува поради неправилно вградување на хидроизолација. Главни извори се подземната...

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk