JUBOGLET Hobby kit

Репаратурен кит

Опис

Hobi kit е направен врз база на гипс. Се употребува за израмнување на поголеми вдлабнатини (до 5 cm) и нерамнини, за полнење на инсталациски канали, пукнатини и фуги. На помали површини може да се употребува и како класичен груб или фин малтер. Израмнетите површини, може да се пребојат со сите видови на дисперзни бои.

Својства

  • брзоврзувачка внатрешна ѕидна маса за израмнување;
  • се постигнува големи дебелини на нанос;
  • едноставно нанесување.

Детали

Подготовка и нанесување 
ГлетаркаЛопаткаМешањеАлатот го чистиме со вода

Потрошувачка

1,1 kg/m2 за слој во дебелина од1 mm

Амбалажа

Вреќа 2 kg, 25 kg

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Документи

Својства 
CE 13279
m2
0 kg
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk