Revitalcolor

Микроармирана акрилна фасадна боја

Опис

Revitalcolor  е микроармирана фасадна боја, која е погодна за боење на цврсти, погрубо малтерисани фасадни површини и за боење на фасадни површини каде што се гледаат капиларни пукнатини (до 0,3 mm).

Својства

  • ефикасно го спречува развојот на мувла и алги;
  • ги премостува капиларните пукнатини (до 0,3 mm);
  • многу водоодбивна;
  • отпорна на атмосферски влијанија;
  • добро пареопропусна;
  • изглед: мат.

Детали

Подготовка и нанесување 
ЧеткаАлатот го чистиме со водаВалјакНадворешна употреба

Потрошувачка

ca. 300 - 700 ml/m2 при два наноса.

Амбалажа

Канта 5l, 16l

 

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Својства 
Микроармирана боја - акрилат
m2
0 l
Нијанси
  • бела (нијанса 1001);
  • база 1000;
  • тон карта JUB;
  • NCS тон карта (ограничено).

Jub Design Studio

Пристап

Тон карта

Погледјате
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk