JUBOSAN C120

Груб репрофилирачки малтер

Опис

Сé позачестените потреби за обновување и обновување на старите бетонски површини, само со навремена корективна заштита на истите, може да се спречи развојот на оштетувањата, и со тоа да се заштити бетонската конструкција. За таа цел, ние во JUB, произведовме 3К систем за оптимални санациски решенија за неструктурни решенија и подобрување на квалитетот на новата изградба на бетонски површини.

JUBOSAN C120 е наменет за санација на оштетен бетон и малтер: полнење оштетените делови, расцепи, оштетувања од удари, крпење и тенкослојно обложување:

  • греди и столбови и трегер изградба на мостови и надвозници,
  • готови бетонски елементи,
  • пополнување на отвори во камени ѕидови,
  • пополнување крути споеви помеѓу бетонски елементи.

Својства

  • дава исклучителни резултати при санација;
  • едноставен за нанесување;
  • дебелина на нанос до 1,5 cm;
  • EN 1504-3.

Детали

Подготовка и нанесување 
ГлетаркаМистријаФанглаАлатот го чистиме со вода

Потрошувачка

2,0 kg/mза дебелина на нанос од 1cm.

Амбалажа

Вреќа 25 kg.

Документи

Својства 
CE 998-1
m2
0 kg
Ви препорачуваме 
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk