Поправка и одржување на фасадата

Ви ги претставуваме некои од најчесто користените решенија за поправка и одржување на фасадите. Многу честа интервенција на фасадата, исто така е и нејзина доизолација.

Проблем / решение

Најчесто употребуван систем - постапки и производи

Санација на штета поради влага

Дезинфекција на заразените површини: површините се перат со млаз вода, и исушени се премачкуваат со разреден  Algicid plus.

Основен премаз: 1x Silicone primer или 1x Jukol primer

Боење: 2x Jubosilcolor silicone

Уништување на ѕидни алги и мувла на фасадни површини

Дезинфекција на заразените површини: површините се перат со млаз вода, и исушени се премачкуваат со разреден Algicid plus.

Основен премаз: 1x Akril emulzija или 1x Jukol primer

Боење: 2x Revitalcolor AG

Санација на рапави или микрораспукани фасадни површини

Основен премаз: 1x  Akril emulzija или Revital primer

Завршен премаз: 1-2x Revitalcolor AG

Санација на фасади без настрешници

Дезинфекција на заразените површини: површините се перат со млаз вода, и исушени се премачкуваат со разреден Algicid plus.

Основен премаз: 1x Siliconeprimer 

Боење: 2x Revitalcolor Silikon

Системските решенија се од информативен карактер. За повеќе информации, за решенја на конкретни примери, јавете се нанашиот телефонски број 02 / 2454 027.
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk