Algicid Plus

Средство за уништување на ѕидни алги и мувла

Опис

ALGICID Plus е безбоен алкохолен биоциден раствор, од гликол и вода којдлабоко пенетрира во ѕидната подлога и ефикасно делува на широкиот спектар на ѕидни алги и мувла. Се употребува за дезинфекција на фасадни и внатрешни ѕидни површини обработени со премази и малтери, како и за дезинфекција на бетон и камен. Во објекти од прехрамбено преработувачката индустија се употребува како премаз за уништување на мувла. Се употребува како средство за лечење на алги, мувла и друго.

Својства

  • ефикасно ги уништува ѕидните алги и мувла;
  • кај појаката појава на ѕидни алги и мувла, постапката по потреба се повторува - остатоците од алги можно е и физички да се отстранат.
  • погоден е за внатрешни и надворешни ѕидни површини;
  • порозен.

Детали

Подготовка и нанесување 
КрпаЧеткаВалјакДа не дојде во контакт со рацете и очитеАлатот го чистиме со вода

Потрошувачка

50 - 100 ml/m2   за два наноса

Амбалажа

  • пластична канта 500 ml;
  • пластична канта со прскалка 500 ml

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Документи

m2
0 l
Ви препорачуваме 
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk