Hidrozol внатрешен аголен елемент

Внатрешен аголен елемент

Опис

Се употребува за армирање на еластичната хидроизолациска маса HIDROZOL ELASTIK. Еластичен внатрешен аголен елемент, за дихтување на споевите и дилатациските фуги на аглите.

Својства

  • за внатрешен агол од 900;
  • еластичен;
  • добра температурна постојаност;
  • отпорен на алкални и кисели раствори и раствори од соли, масла;
  • за надворешна и внатрешна употреба.

 

Детали

Подготовка и нанесување 
ГлетаркаАлатот го чистиме со вода

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk