Внатрешни ѕидни бои

Листа на внатрешни бои

JUPOL Classic

JUPOL Classic

Внатрешна ѕидна боја

JUPOL Gold advanced

JUPOL Gold advanced

Високопокривна внатрешна перива боја

JUPOL Weiss

JUPOL Weiss

Екстра бела внатрешна боја

JUPOL Brilliant

JUPOL Brilliant

JUPOL Brilliant

врвна внатрешна перива боја

JUPOL Latex matt

JUPOL Latex matt

Високо перива мат латекс внатрешна боја

JUPOL Latex semi matt

JUPOL Latex semi matt

Високо перива полумат латекс внатрешна боја

JUPOL Latex satin

JUPOL Latex satin

Високо перива сјајна латекс внатрешна боја

JUPOL Trend

JUPOL Trend

Високопокривна перива боја во модерни нијанси

JUPOL Junior

JUPOL Junior

Високопокривна перива боја за детски соби

JUPOL Latex transparent

JUPOL Latex transparent

JUPOL Latex transparent

Врвен перив транспарентен премаз

JUPOL Ekonomik

JUPOL Ekonomik

Бела внатрешна боја

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk