Jubolin P-25 Fine

Фина внатрешна маса за израмнување за машинско нанесување

Опис

Подрачје на употрба

Jubolin P-25 Fine, е дисперзна пастозна тенкослојна маса за израмнување наменета за супер фино глетување на внатрешни ѕидни и тавански површини. Погодна е пред сe за израмнување на површините од гипс –картонски плочи. Измазнетите површини се пребојуваат со сите видови ѕидни дисперзни бои.

Својства

  • подготвена маса за израмнување, за машинско и рачно нанесување;
  • висока тиксотропност и пареопропусност;
  • едноставно нанесување;
  • лесно брусење;
  • бела боја.

Детали

Подготовка и нанесување 
Пиштол за прскањеГлетаркаМешањеАлатот го чистиме со вода

Потрошувачка

1.5 – 2.0 kg/m2 за два наноса

Амбалажа

Канта 25 kg, vreča 25 kg

Документи

Својства 
CE 15824
m2
0 kg
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk