Лепила за керамички плочки

Akrinol Uniflex

Лепило за керамика со намалено пролизгување

AKRINOL Uniflex white

Бело подобрено лепило за керамика

Akrinol Super Grip

Специјален премаз за груби и невпивливи површини

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk