Лепила за керамички плочки

Akrinol Classic

Akrinol Classic

Лепило за керамика и поробетон

Akrinol Light

Akrinol Light

Лесно лепило за керамика

Akrinol Uniflex

Akrinol Uniflex

Лепило за керамика со намалено пролизгување

Akrinol Flex

Akrinol Flex

Флексибилно лепило за керамика S1

Akrinol Elastik

Akrinol Elastik

Еластично лепило за керамика S1

Akrinol Super Grip

Akrinol Super Grip

Akrinol Super Grip

Специјален премаз за груби и невпивливи површини

AKRINOL Uniflex white

AKRINOL Uniflex white

AKRINOL Uniflex white

Бело подобрено лепило за керамика

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk