Премази врз база на растителни масла и восоци

JUBIN Natural decking oil

JUBIN Natural decking oil

Висококвалитетен премаз врз основа на модифицирани растителни масла и восоци

JUBIN Natural oil

JUBIN Natural oil

Био импрегнација за дрво

JUBIN Natural wax oil

JUBIN Natural wax oil

Премаз за декорирање и заштита на дрвени површини врз на база на растителни масла и восоци

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk