JUB ТРЕНДОВСКИ БОИ 2021

Подготвивме четири модерни палети на бои во кои бојата на годината свилено зелената нијанса 190C Faith, е надополнета со разни комбинации на нијанси, текстури и материјали, создавајќи ги на тој начин Вашите омилени чувства во амбиентот на Вашиот дом.

 

ИНТИМНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ

МИР И РЕЛАКСАЦИЈА

КРЕАТИВНОСТ И НЕЗАВИСНОСТ

ДОМАЌИНСТВО И ПОВРЗАНОСТ

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk