JUBIZOL Decor - Panel stone (панел камен)

Сечен камен, составен од панели, често ги красат парковите, столбовите, влезовите и балконите на зградите. Природниот изглед и робусноста на површината е погоден за подигнати површини и додава чувство на масивност и ексклузивност во зградата.

JUBIZOL DECOR Panel stone
JUBIZOL DECOR Panel stone
JUBIZOL DECOR Panel stone
JUBIZOL DECOR Panel stone
JUBIZOL DECOR Panel stone
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk