Зошто го препорачуваме системот HYDROSOL?

Групата на производи HYDROSOL  претставуваат соодветно и трајно решение за хидроизолација на:

  • бањи,
  • кујни,
  • балкони и тераси,
  • бетонски огради,
  • потпорни ѕидови,
  • цистерни,
  • водомери и електрични шахти.

Како декоративен нанос по вградување на хидроизолацијата може да се стават керамички плочки (најчесто во бањи, на балкони и тераси), различни акрилни, силиконски малтери или Kulirplast (на фасадни површини) или други декоративни наноси (боја за бетон)...

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk