Akrinol Flex

Флексибилно лепило за керамика S1

Опис

Akrinol Flex е флексибилно лепило за керамика S1 (EN 12002), погоден е за лепење на керамички плочки, клинкер плочи и мозаик (освен стаклени) на ѕидни и подни површини;

Се употребува:

 • за лепење на подна керамика во објекти со подно греење;
 • за лепење на керамика врз стари керамички облоги;
 • за лепење на керамика во базени;
 • за проблематични подлоги;
 • за внатрешни и надворешни површини.

Својства

 • сива боја;
 • класа C2TE (EN 12004);
 • еластично лепило S1 (EN 12002);
 • продолжено отворено време за работа;
 • подобрени карактеристики;
 • термичка постојаност (- 40 до +70 C);
 • висок степен на прифаќање;
 • EN 12004 EN 12002.

Детали

Подготовка и нанесување 
Лопатка за фугирањеГлетаркаМешањеАлатот го чистиме со вода

Потрошувачка

2 до 3 kg/m2, зависно од големината на плочката.

Амбалажа

Вреќа 25 kg.

 

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Документи

Својства 
CE EN 12004, CE EN 12002Standard C2TEStandard S1
m2
0 kg
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk