Takril

Боја за бетон (вертикални површини)
Takril

Опис

Takril е дисперзна боја, кој се употребува за декоративна заштита и заштита од прав на вертикални бетонски површини и други подлоги врзани со цемент, како и на внатрешни ѕидни површини. Се употребува за заштита од прав на сите видови цементни подни површини во помалку оптоварени простори, како и за заштита на бетонот од карбонизација.

Својства

 • добро прифаќање и покривање;
 • исклучитена непропусност за CO2;
 • исклучително водоодбивна;
 • алкално постојана;
 • отпорна на атмосферски влијанија;
 • отпорна на краткотрајно делување на разредени киселини и бази;
 • отпорна на абење;
 • одговара на барањето на стандардот EN 1504-2 за заштита на вертикални површини, во системите за заштита и поправка на бетонски конструкции.

Детали

Подготовка и нанесување 
ЧеткаВалјакМешањеАлатот го чистиме со вода

Потршувачка

180-200 ml/mза два наноса.

Амбалажа

Кантичка 0,75 l;

Канта 5l in 16l.

 

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Документи

Својства 
Visoka CO2 zapornost
m2
0 l
Нијанси
 • тон карта JUB;
 • 10 нијанси по тон картата на JUB - Бои за бетон: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 31, 101, 1001;
 • тон карта RAL Classic
Спремни нијанси 
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Известување: Нијансите на екранот се од информативен карактер, можно е да одстапуваат од вистинските.

Тон карта

Погледјате
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk