JUBIZOL Decor - Brick (цигла)

Циглата-опека  е градежен елемент кој може да претставува уникатен декоративен изглед. Техниката може да се вгради на целата површина на зградата, или може да се нагласи со одреден архитектонски детал.

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk