DECOR Relief Base

Декоративна маса за израмнување
DECOR Relief Base

Опис

DECOR RELIEF BASE е дисперзна тенкослојна маса за израмнивање за многу фино и декоративно израмнување на ѕидни и тавански површини.

Карактеристики

  • погодна е за пополнување на помали вдлабнатини, расцепи, дупчиња;
  • масата е спремна за нанесување;
  • обично се нанесува во два наноса, каде дебелината на поединечните слоеви не поминува 1 до 2 mm, а вкупната дебелина е 3 mm;
  • масата се нанесува рачно - со нерѓосувачка челична глетарка;
  • бела боја.

Детали

Подготовка и нанесување 
ГлетаркаАлатот го чистиме со вода

Потрошувачка

1,5 - 2,0 kg/m2 за два наноса

Пакување

Канта 8 kg.

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Документи

Својства 
CE 15824
m2
0 kg
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk