JUBIZOL Finish Winter additive

Зимски додаток за JUBIZOL Unixil Finish Winter S

Опис

Додаток за забрзано сушење на малтерот JUBIZOL Unxil Finish Winter S. Со додавање на адитивот, малтерот може да се вградува при температури од 1oC до 15oC и зголемена релативна влажност на воздухот до 95%.

Својства

  • обезбедува отпорност на малтерот на врнежи 24 часа по нанесувањето.

Детали

Подготовка и нанесување 
Мешање

Амбалажа

Пластично шише 0,5 l.

 

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Својства 
JUBIZOL sistem
Приказ на делувањето на додатокот за забрзано сушење на малтерот
Приказ на делувањето на додатокот за забрзано сушење на малтерот
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk