Боење на фасадни површини

За обновување на фасадната површина се употребува основен и звршен премаз. Ви фи претставуваменајчесто користените решенија за фасадни бои, зависно од потребите и желбите за крајниот изглед на фасадните површини.

Проблем

Најчесто употребено системско решение

Боење за зголемување на самочистечкото и водоодбивното својство на фасадата

Основен премаз: 1x  Silicone primer

 

Завршен премаз: 2x Nanoxilcolor

Боење на фасада на минерална подлога

Основен премаз: 1x  Silicate primer

 

Завршен премаз: 2x Jubosilcolor Silikat

Обновувачко боење на мазни фасадни површини

Основен премаз: 1x  Akril emulzija

 

Завршен премаз: 2x Acrylcolor

Обновувачко боење на мазни фасадни површини и санација на микрораспуканата фасада

Основен премаз: 1x  Akril emulzija

 

Завршен премаз:  2x Revitalcolor AG

Обновувачко боење на минерални подлоги и објекти од културно наследство

Основен премаз: 1x  Silicate primer

 

Завршен премаз: 1-2x Jubosilcolor Silicate

 Системските решенија се од информативен карактер. За повеќе информации, за решенја на конкретни примери, јавете се нанашиот телефонски број 02 / 2454 027.
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk