Хидроизолација на балкони или тераси

Балконите и терасите се често составен дел од објектот, па затоа добро изведената хидроизолација на тие површини е предуслов за долговечност на целиот објект. Имено, хидроизолацијата, покрај премалите падови е најчеста причина за проблеми предизвикани од натопување на бетонскиот естрих, а последиците се: одвојување на подлогата, одвојување и паѓање на малтерот и раслојување на фасадата од долната или од челната страна.

HYDROSOL системот нуди квалитетно решение за долготрајна заштита на балкони или тераси.

Компоненти на системот

 

Фаз Производ
1

Санација или појачување на аглите: JUBIZOL vogalnik и JUBIZOL Lepilna malta

2

Основен премаз: Jukol Primer

3

Хидроизолација: 1. нанос Hidrozol Elastik

4

Хидроизолација: Hidrozol tesnilni trak

5

Хидроизолација: 2. нанос Hidrozol Superflex или Hidrozol Elastik (кај Hidrozol Superflex првиот нанос не е потребен)  + JUBIZOL armirna mrežica

6

Хидроизолација: 3. нанос Hidrozol Superflex или Hidrozol Elastik

7

Лепење на керамика: Akrinol Elastik, Akrinol Flex

8

Фугирање: Fugalux

 

Сите поединости за вградување на хидроизолација и керамички подлоги ви се достапни во брошурата.

Приказ за вградување на хидроизолација на тераси
Приказ за вградување на хидроизолација на тераси
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk