Плочи Fibran XPS Etics GF

Фасадна плоча од екструдиран полистирен

Опис

XPS-EN 13163-T1-CS-(10)300-DS(TH)-WL(T)1,5-MU50

Механички отпорна, водоодбиван топлотно изолациска плоча со структурирана површина од двете страни, за одлично прифаќање на малтер, лепак и бетон. Се користи на изложени фасади, цоклиња, шпалетни.

Својства

 • многу ниска пропустливост на вода;
 • одлично се прифаќа за лепак и малтер;
 • исклучителна цврстина на притисок и истегнување;
 • голема механичка отпорност;
 • европска техничка согласност за фасади (ETICS);
 • соодветна пареопропусност.

 

Детали

Технички податоци

 • ширина / должина: 60 / 125 cm;
 • дебелина на плочите: 2 до 12 cm;
 • коефициент на топлинска спроводливост λ: 0,035 W/mK;
 • коефициент на дифузиска отпорност на водена пареа μ: 50;
 • цврстина на притисок: 200 –300 Кра (10% def);
 • дозволено рамномерно оптоваруавње: 4000 kg/m2;
 • класа на запалливост (EN 13501-1): E;
 • цврстина на истегнување правоаголно на површината: 400 kPa.

 

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Својства 
JUBIZOL - Energy saving system

JUBIZOL Engineering

Пристап
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk