JUBIZOL Nano Finish S

Самочистечки силиконски измазнет малтер со гранулација 1.5 и 2.0

Опис

Jubizol Nano Finish S е наменет за декоративна заштита на фасадни ѕидни површини на модерни згради без или со минимални кровни стреи, во системи со изолација од минерални плочи / ламели, како и за изолација од EPS и XPS. Самочистечки малтер  направен на основа на комбинација од силиконски и други полимерни врзива. За нанесениот малтер е карактеристично рамномерна зрнеста површина. Добро се прифаќа на сите фино рапави градежни подлоги.

Својства

  • поради високата содржина на силиконски врзива и силоксански додатоци, на него потешко се прифаќа прав, саѓи и други нечистотии;
  • постојан е на врнежи врз многу изложени фасадни површини;
  • исклучително висока отпорност на влијанието на издувни гасови, UV зраци и други атмосферски влијанија;
  • долготрајна отпорност од заразување со ѕидни алги и мувла;
  • направен е на база на најновите истражувањаза нанотехнологијата, на основа на комбинација од силиконски и други полимерни врзива.

Детали

Подготовка и нанесување 
ГлетаркаКружно пердашењеМешањеАлатот го чистиме со вода

Потрошувачка

2,4 kg/m2 за гранулација 1.5

3,0 kg/m2 за гранулација 2.0

Амбалажа

Канта 25 kg.

 

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Документи

Својства 
JUBIZOL- Energy saving system (transparent)Long life - nano tehnologija - silikon
m2
0 kg
Нијанси
  • бела (нијанса 1001);
  • тон карта JUB (нијанси означени со * и со краен број2, 3, 4 и 5).

Jub Design Studio

Пристап

Тон карта

Погледјате
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk