JUBOSAN W120

Основен санациски малтер WTA

Опис

Jubosan W120 podložni sanirni omet е наменет за обработка на површините натопени со вода или соли, при заѕидување на поголемите нерамнини како и косини, служи како ѕидарски малтер. Основа е пред вградување на санцискиот малтер Jubosan W130. Заедно со JUBOSAN W110 и W130, cозадава 3K систем WTA за санација на влажни ѕидови.

Својства

  • дава исклучителни резултати при санација на влажни и со соли натопени ѕидови;
  • пареопропусен и отпорен на соли;
  • многу порозен (обликот и големината на порите во малтерот потполно ја оневозможуваат капиларната појава);
  • голем простор во порите за таложење на солите;
  • добра термоизолација;
  • може да се нанесе во повеќе слоеви;
  • согласен со барањата EN 998-1

Детали

Подготовка и нанесување 
ФанглаЛопаткаИзрамнување со дрвена летваАлатот го чистиме со вода

Потрошувачка

Cca 15 kg/mзависно од израмнетоста на подлогата, за дебелнина на нанос од 1 cm;.

Амбалажа

Вреќа 18 kg.

 

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Документи

Својства 
CE 998-1
m2
0 kg
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk