Akrinol Classic

Лепило за керамика и поробетон

Опис

Akrinol Classic е повеќенаменско градежно лепило направено врз база на цемент, погодно е за лепење на керамички плочки, клинкер, мозаици (освен стаклени), на непроблематични ѕидни и подни површини, за лепење на поробетонски блокови при изградба на лесни носечки и преградни ѕидови, како и за лепење на подна керамика во објекти со подно греење. За внатрешна и надворешна употреба.

Својства

  • сива боја;
  • класа C1T (EN 12004);
  • висок степен на прифакање;
  • термичка постојаност од - 40 до+70 С;
  • тестиран по EN 12004.

Детали

Подготовка и нанесување 
Назабена глетаркаМешањеАлатот го чистиме со вода

Потрошувачка

Од 2 до 3 kg/m2, зависно од големината на плочката.

Амбалажа

Вреќа 5 и 20 kg.

 

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Документи

Својства 
Standard C1T
m2
0 kg
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk