Ламели од минерална волна

Ламели од минерална волна за контактни на фасади

Опис

MW-EN13162-T5-DS(TH)-TR80-WS-MU1,2

Фасадните ламели се наменети за топлинска заштита на надворешни ѕидови. Поради влакната кои се поставени под прав агол, ламелата има висока цврстина на раслојување, па затоа во основа и не треба да се прицврстува.

Својства

 • висока цврстина на раслојување;
 • висока топлинска изолативност;
 • пожарна заштита на објектот;
 • одлична пареопропусност;
 • поради добрата еластичност, ламелата е погодна за изолација на заоблени фасади, фасади со столбови...;
 • едноставна и брза изведба без типлење;
 • погодна е за новоградби и за санации (подлогата треба да е рамна +/- 1 cm на 4m должни;
 • сертифицирано од овластен институт од областа на градежни изолации FIW Munchen;
 • системски тест според ETAG 004.

Детали

технички податоци

 • димензија на ламелата: 1200 / 200 mm;
 • дебелина на ламелите: 40 до 260 mm;
 • коефициент на топлинска спроводливост λ: 0,040 W/mK;
 • коефициент на дифузиска отпорност на водена пареа μ: 1;
 • класа на запалливост (EN 13501-1): A1;
 • цврстина на истегнување правоаголно на површината: 80 kPa.

 

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Својства 
JUBIZOL - Energy saving system

JUBIZOL Engineering

Пристап
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk