Внатрешни бои

Листа на внатрешни бои

JUPOL Gold advanced

Високопокривна внатрешна перива боја

JUPOL Latex matt

Високо перива мат латекс внатрешна боја

JUPOL Latex semi matt

Високо перива полумат латекс внатрешна боја

JUPOL Latex satin

Високо перива сјајна латекс внатрешна боја

JUPOL Trend

Високопокривна перива боја во модерни нијанси

JUPOL Junior

Високопокривна перива боја за детски соби

JUPOL Thermo

Топлинско изолациска внатрешна ѕидна боја

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk