Минерални малтери

JUBIZOL Mineral Finish S

JUBIZOL Mineral Finish S

Минерален измазнет малтер со гранулација 1.5

JUBIZOL Mineral Finish Т

JUBIZOL Mineral Finish Т

Минерален пердашен декоративен малтер со гранулација 2.0

Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk